Liberalerna: Återskapa vårdplatserna på lasarettet

De senaste 20 åren har två tredjedelar av platserna försvunnit.
Platsbristen på Skellefteå lasarett gör att patienter blir hemskickade – trots att de är i behov av vård.
Nu protesterar Liberalerna i Skellefteå:
– Vi är det enda partiet som har drivit frågan om att återskapa vårdplatser på lasarettet under mandatperioden, säger Carin Hasslow.

27 augusti, 2018. Senast uppdaterat 16:14

Idag är det brist på undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på Skellefteå lasarett och därför är den största utmaningen att behålla och att rekrytera ny personal. Carin Hasslow är kandidat till landstings- och kommunfullmäktige samt till riksdagen.

Tappat 122 platser
Hon berättar att en av Liberalernas viktigaste frågor inom landstingspolitiken är bristen på vårdplatser på Skellefteå lasarett.
– 1995 hade vi 200 platser på medicin/geriatriska kliniken. Nu är endast 78 platser kvar, berättar Carin Hasslow.
– De minskade vårdplatserna på medicin, geriatriken, kirurgen och ortopeden påverkar tillgängligheten och drabbar till syvende och sist de mest sköra patienterna.

Nedläggningen av öron, näsa, hals är ytterligare ett exempel på ett dåligt beslut där patientperspektivet helt förbisetts.

Att sjuka inte kan slussas vidare till en riktig säng på en avdelning med omvårdnad, mat och mediciner påverkar både patienter och personal negativt, menar hon.
Liberalerna i Skellefteå vill säkra Skellefteå lasarett som akutsjukhus. Dessutom anser de att öron-, näsa- och halsmottagningen måste öppnas igen.

– Nedläggningen av öron, näsa, hals är ytterligare ett exempel på ett dåligt beslut där patientperspektivet helt förbisetts, säger Carin Hasslow.

– Stora patientgrupper av barn och äldre har drabbats svårt på grund av detta. Denna bassjukvård som bedrevs i Skellefteå och som man ibland måste besöka ofta, den ska självklart vara nära patienten.

 

27 augusti, 2018. Senast uppdaterat 16:14

Hon blir ny verksamhetschef på Folkparken

Lina Björk Larsson har av Folkparkens styrelse utsetts till ny verksamhetschef.
Hon har arbetat som tillförordnad vd sedan november i fjol.

22 mars, 2019. Senast uppdaterat 09:43

– För Folkparken är det jättebra att Lina nu fortsätter som verksamhetschef. Vi i styrelsen är mycket nöjda med det arbete hon gjort sedan hon tillträdde, vilket gör att hon har vårt och personalens fulla förtroende säger Lillian Carlstenn, styrelseordförande på Folkparken.

Lina är inte det enda nya ansiktet på folkparken. 2018 genomfördes en omorganisation samt pensionsavgångar som har lett till att personalgruppen i stort sett är helt ny från i höstas. Nya i köket är Susanne Sigården och Linda Lind. Husvärdar är Ida Fryxell, Stina Sundbom och Klas Jonsson. Sedan tidigare arbetar Carola Glas och Carolina Norberg på Folkparken.

– Jag är otroligt glad och stolt över det förtroendet jag fått. Vi är ett starkt team nu på Folkparken som alla strävar efter samma målbild. Vi vill föra Folkparken framåt med respekt för ”parkens” historia säger Lina Björk Larsson.

Hon har tidigare jobbat på Folkparken med marknadsföring och försäljning.

22 mars, 2019. Senast uppdaterat 09:43

Skelleftebyrån som växer i rekordtakt

Less på krånglig redovisning – utan någon att fråga?
Hos nystartade Bright är dörren alltid öppen och här finns expertisen under ett och samma tak.

20 mars, 2019. Senast uppdaterat 11:15

Alla kan nog skriva under på att det ska vara ­roligt och enkelt att vara ­företagare. Arbetstid och energi ska läggas på uppgifter som har med den egna verksamheten att göra – du ska inte villrådigt ­behöva kryssa mellan olika digitala verktyg utan någon att rådfråga.
Det har Bright redovisning & revision på Storgatan 31C i Skellefteå tagit fasta på.
– Vi ligger helt klart i framkant vad ­gäller digitala lösningar för våra kunder och kommer alltid att hänga med i ­branschens utveckling. Det avgörande är att lyssna på kunden och hjälpa dem in i den mer digitala världen i deras takt och på deras villkor, och inte ge avkall på den personliga kontakten, säger Joel Brännström, auktoriserad revisor.

Under samma tak
Idén till nystartade Bright uppstod i höstas då Joel Brännström, Åsa Lundström, Lars Edman, Maria Pettersson och Maria Nilsson pratade om saker som kunderna oroar sig för, som tar onödig tid och drar ned produktiviteten. Och hur man på ett enkelt sätt kan erbjuda all ekonomisk konsultation – under ett och samma tak. En affärs­idé började ­utkristalliseras och kort därefter startade de Bright med målet att erbjuda ett brett tjänsteutbud med stor flexibilitet. Allt för kundens bästa.
Joel Brännström fördjupar resonemanget:
– Alla bolag och alla företagare är unika. Vi har upplevt att många företagare inte har lika bråttom in i den helt digitala världen, något vår bransch som helhet gärna vill ge sken av. Här kommer ­dörren alltid att vara öppen för frågor och rådgivning. Vi vill att det ska kännas familjärt att besöka vårt kontor.

Växt snabbt
Kontor öppnades i ­nyrenoverade loka­ler i ­centrala Skellefteå och ­verk­sam­heten har expanderat rekordsnabbt. ­Sedan startskottet i oktober har företaget växt till 16 anställda – och består nu av nio redovisningskonsulter, sex revisorer och en administratör. Brights senaste anställda Erika flyttar hit från Umeå i början av april.
– Erika är en relativt nyutexaminerad auktoriserad revisor och kommer stärka vårt redan starka team ytterligare, säger Joel.
– Vår snabba utveckling är ett bevis på att vi tänker rätt. Förutom att ha kunden i fokus vill vi också värna om vår egen personal. Har vi en personal som trivs och mår bra märks det i kontakten med kunden, så att de känner sig uppskattade, vilket förhoppningsvis leder till att vi får ett gott renommé och nya kunder. Vi tror inte att det är krång­ligare än så, säger Åsa Lundström, ­auktoriserad ­redovisningskonsult.

BRIGHT REDOVISNING & REVISION

20 mars, 2019. Senast uppdaterat 11:15