Krönika: Sluta snacka skit – chefer är inte tankeläsare

Att sitta på eftermiddagsfikat och snacka skit om en chef som inte fattar något, utan att vi själva har påpekat vad vi behöver på ett tydligt och ansvarsfullt sätt, skapar bara dålig energi. Våga handlar om att själv ta ansvar för sitt arbetsliv.

3 oktober, 2017. Senast uppdaterat 08:45

Vi måste våga ta del av det smörgåsbord av möjligheter som erbjuds på en arbetsplats. Då menar jag inte mat, utan att våga ta ansvar för att skapa ett arbetsklimat där alla trivs och vågar utvecklas, så att du som individ når framgång utan att din kollega ska titta snett. Att ha ett team som skapar spelregler där vi pushar och utvecklar varandra (kollegial coaching) och gläds åt kollegornas framgångar. Att verksamheten du arbetar i vågar lyfta utmaningar och se möjligheter som skapar goda vanor och framsynthet som leder till utveckling och goda resultat.

Våga handlar om många olika saker:

  • På chefsnivå handlar det om att våga leda sina medarbetare på ett inkluderande sätt. Där det finns tydliga mål och visioner, där individens drivkrafter och styrkor har möjlighet att påverka vägen. Hur kan jag som ledare coacha och inkludera mina medarbetare utifrån deras drivkrafter och motivation i de processer som vi har i verksamheten just nu? Med fokus på möjligheter.
  • Det krävs ett nära ledarskap, en chef med intresse för människor och deras möjligheter att utföra små och stora handlingar i rätt riktning. En dos TÅLAMOD och förmågan att SLÄPPA PRESTIGEN är också bra verktyg i ledarskapet. Hur leder du dina anställda så de känner sig bäst i just er verksamhet?

Detsamma gäller medarbetarna:

  • Vi måste också våga ansvara för våra drivkrafter och motivationer, för vad som är viktigt på jobbet och hur vi vill arbeta på bästa möjliga sätt för verksamhetens mål (med våra drivkrafter som motor). Helt enkelt visa och berätta vad vi går igång på. För hur mycket vi än önskar att våra chefer är tankeläsare, så är de inte det. Jag behöver stärkande feedback, mål att arbeta efter och ha möjlighet att påverka min arbetsvardag framöver för att känna motivation och driv.

Hur kan vi hjälpas åt med det?
Att sitta på eftermiddagsfikat och snacka skit om en chef som inte fattar något, utan att vi själva har påpekat vad vi behöver på ett tydligt och ansvarsfullt sätt, skapar bara dålig energi, i oss själva, i teamet, i verksamheten och hela vägen till våra slutkunder.

Själv kom jag till en arbetsplats där det vikande resultatet bland annat skylldes på att verksamheten låg i fel geografiskt läge, där vi inte skulle kunna bli framgångsrika så länge vi stannade kvar på det sämre affärsläget. Det visade sig vara ett hjärnspöke som inte hade diskuterats tillräckligt utifrån olika perspektiv och när det väl togs upp till ytan och vi började utforska möjligheterna, så fick det inte samma fokus och kraft i vårt arbete att utveckla verksamhetsresultatet nästkommande år.

Vilket ansvar vill du ta i ditt arbetsliv?

  • I dina drivkrafter för att bli ditt bästa på jobbet.
  • I verksamhetens mål.
  • I dina kollegors framgång.
  • I din arbetsvardag.

Våga reflektera, prata om dina drivkrafter och ta ansvar. De som vågar, är de som vinner.
Reflektionsfråga: På vilket sätt påverkar du dina kollegor på er arbetsplats?

Anette Strömquist
Utbildningskonsult & Professionell Coach (ICF)
LaBranche

3 oktober, 2017. Senast uppdaterat 08:45

Hon blir ny verksamhetschef på Folkparken

Lina Björk Larsson har av Folkparkens styrelse utsetts till ny verksamhetschef.
Hon har arbetat som tillförordnad vd sedan november i fjol.

22 mars, 2019. Senast uppdaterat 09:43

– För Folkparken är det jättebra att Lina nu fortsätter som verksamhetschef. Vi i styrelsen är mycket nöjda med det arbete hon gjort sedan hon tillträdde, vilket gör att hon har vårt och personalens fulla förtroende säger Lillian Carlstenn, styrelseordförande på Folkparken.

Lina är inte det enda nya ansiktet på folkparken. 2018 genomfördes en omorganisation samt pensionsavgångar som har lett till att personalgruppen i stort sett är helt ny från i höstas. Nya i köket är Susanne Sigården och Linda Lind. Husvärdar är Ida Fryxell, Stina Sundbom och Klas Jonsson. Sedan tidigare arbetar Carola Glas och Carolina Norberg på Folkparken.

– Jag är otroligt glad och stolt över det förtroendet jag fått. Vi är ett starkt team nu på Folkparken som alla strävar efter samma målbild. Vi vill föra Folkparken framåt med respekt för ”parkens” historia säger Lina Björk Larsson.

Hon har tidigare jobbat på Folkparken med marknadsföring och försäljning.

22 mars, 2019. Senast uppdaterat 09:43

Skelleftebyrån som växer i rekordtakt

Less på krånglig redovisning – utan någon att fråga?
Hos nystartade Bright är dörren alltid öppen och här finns expertisen under ett och samma tak.

20 mars, 2019. Senast uppdaterat 11:15

Alla kan nog skriva under på att det ska vara ­roligt och enkelt att vara ­företagare. Arbetstid och energi ska läggas på uppgifter som har med den egna verksamheten att göra – du ska inte villrådigt ­behöva kryssa mellan olika digitala verktyg utan någon att rådfråga.
Det har Bright redovisning & revision på Storgatan 31C i Skellefteå tagit fasta på.
– Vi ligger helt klart i framkant vad ­gäller digitala lösningar för våra kunder och kommer alltid att hänga med i ­branschens utveckling. Det avgörande är att lyssna på kunden och hjälpa dem in i den mer digitala världen i deras takt och på deras villkor, och inte ge avkall på den personliga kontakten, säger Joel Brännström, auktoriserad revisor.

Under samma tak
Idén till nystartade Bright uppstod i höstas då Joel Brännström, Åsa Lundström, Lars Edman, Maria Pettersson och Maria Nilsson pratade om saker som kunderna oroar sig för, som tar onödig tid och drar ned produktiviteten. Och hur man på ett enkelt sätt kan erbjuda all ekonomisk konsultation – under ett och samma tak. En affärs­idé började ­utkristalliseras och kort därefter startade de Bright med målet att erbjuda ett brett tjänsteutbud med stor flexibilitet. Allt för kundens bästa.
Joel Brännström fördjupar resonemanget:
– Alla bolag och alla företagare är unika. Vi har upplevt att många företagare inte har lika bråttom in i den helt digitala världen, något vår bransch som helhet gärna vill ge sken av. Här kommer ­dörren alltid att vara öppen för frågor och rådgivning. Vi vill att det ska kännas familjärt att besöka vårt kontor.

Växt snabbt
Kontor öppnades i ­nyrenoverade loka­ler i ­centrala Skellefteå och ­verk­sam­heten har expanderat rekordsnabbt. ­Sedan startskottet i oktober har företaget växt till 16 anställda – och består nu av nio redovisningskonsulter, sex revisorer och en administratör. Brights senaste anställda Erika flyttar hit från Umeå i början av april.
– Erika är en relativt nyutexaminerad auktoriserad revisor och kommer stärka vårt redan starka team ytterligare, säger Joel.
– Vår snabba utveckling är ett bevis på att vi tänker rätt. Förutom att ha kunden i fokus vill vi också värna om vår egen personal. Har vi en personal som trivs och mår bra märks det i kontakten med kunden, så att de känner sig uppskattade, vilket förhoppningsvis leder till att vi får ett gott renommé och nya kunder. Vi tror inte att det är krång­ligare än så, säger Åsa Lundström, ­auktoriserad ­redovisningskonsult.

BRIGHT REDOVISNING & REVISION

20 mars, 2019. Senast uppdaterat 11:15