Krönika: Bli arg – då kan du förändra ditt liv

Hur når vi ut med den livsnödvändiga kunskapen att utmattningens pris är för högt att betala? Om stress, vår tids utmaningar och ilska som drivkraft.

10 oktober, 2017. Senast uppdaterat 15:15

Det finns ganska många saker som gör mig arg. Det är bra tycker jag. Undrar ni varför? Jo för att ilska är en fantastisk drivkraft när det gäller att jobba med förändring. I min yrkesroll som psykolog pratar jag ganska ofta om de olika känslornas funktion. Ilska, som är en av våra grundläggande känslor signalerar till oss att ”något är fel” och att något mest troligt också behöver förändras. I grunden bygger allt engagemang, ni vet sådant som politik eller att vi går med i Amnesty eller engagerar oss i Greenpeace på att vi uppmärksammat något som känns fel och att vi blir arga när vi tänker på hur orättvist/dumt/fel det verkar. Att sedan ta steget från att tänka och känna, till att omsätta i konkreta handlingar som är viktiga för oss, då kan det hända riktigt bra grejer.

En sak som gjorde mig arg var när jag, efter att ha jobbat med rehabilitering av utmattade personer i flera år insåg att det här är helt galet. Det är helt galet att vi ska försöka plåstra ihop individ för individ när hela systemet är sjukt. Jag förringar inte vikten av att utmattade personer ska få bästa tillgängliga rehabilitering och vård. Det är självklart och viktigt.

Men det som också stod helt klart var att många av de här personerna inte hade behövt bli så sjuka. Vi har redan goda kunskaper om hur stressrelaterad ohälsa med relativt enkla medel kan förebyggas i arbetsmiljön. Vi har både verktyg och strategier för att upptäcka tidiga signaler och kunna bryta mönster som kan leda till ohälsa. Vi vet att det är viktigt att jobba systematiskt och proaktivt. Och att priset som både samhället, arbetsgivare och individer får betala när någon blir sjukskriven för utmattning är för högt.

Men någonstans på vägen når inte kunskapen ut. Någonstans på vägen blir andra saker viktigare.

Det gör mig arg. Min ilska har jag omvandlat till både ett brinnande engagemang för frågor kring hur vi kan förebygga stress och främja hälsa och till ett eget företag ACT NOW psykologi & utbildning.

Jag vill vara med och förändra synen på en av vår tids största utmaningar. Den stressrelaterade ohälsan. Vi måste vara många som för ut kunskapen, pratar, skriver, debatterar tills alla lyssnar. Med alla menar jag politiker, arbetsgivare, chefer och fackliga men också varje individ. Medarbetare. Föräldrar. Partner. Vänner.

Vi har alla ett ansvar för våra liv.

Det jag skriver nu betyder inte att jag tycker att det är individer som en och en ska lösa alla strukturella problem. För att kunna ta ansvar för vårt eget liv behöver vi ha rimliga förutsättningar. En god arbetsmiljö, en vardag som fungerar, grundläggande behov tillfredsställda. Och för att kunna ta hand om oss själva behöver vi kunskap. Vi behöver veta när det är dags att ställa sig upp och protestera och när det är dags att sätta sig ner och vila. Vi behöver förstå när vi behandlas orättvist, eller när det är vi som handlar orättvist mot någon annan.

Det är några av de frågor jag vill dela med er i mina krönikor. Hoppas ni vill läsa.

Sandra Lindström

Leg. psykolog, föreläsare och organisationskonsult. Pågående specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi. Har jobbat inom ett flertal verksamheter som BUP, elevhälsa, vuxenpsykiatri, företagshälsa och driver sedan 2016 egna företaget ACT NOW psykologi & utbildning. Sandra har ett stort engagemang och intresse för frågor som rör jämställdhet, feminism och genus. Har särskilt fokus på frågor kopplat till makt, kön, relationer, föräldraskap och stressrelaterad ohälsa. Driver bloggen Jämställd vardag och har bland annat medverkat i TV4:s morgonsoffa för att prata om ojämställd stress.

10 oktober, 2017. Senast uppdaterat 15:15

Hon blir ny verksamhetschef på Folkparken

Lina Björk Larsson har av Folkparkens styrelse utsetts till ny verksamhetschef.
Hon har arbetat som tillförordnad vd sedan november i fjol.

22 mars, 2019. Senast uppdaterat 09:43

– För Folkparken är det jättebra att Lina nu fortsätter som verksamhetschef. Vi i styrelsen är mycket nöjda med det arbete hon gjort sedan hon tillträdde, vilket gör att hon har vårt och personalens fulla förtroende säger Lillian Carlstenn, styrelseordförande på Folkparken.

Lina är inte det enda nya ansiktet på folkparken. 2018 genomfördes en omorganisation samt pensionsavgångar som har lett till att personalgruppen i stort sett är helt ny från i höstas. Nya i köket är Susanne Sigården och Linda Lind. Husvärdar är Ida Fryxell, Stina Sundbom och Klas Jonsson. Sedan tidigare arbetar Carola Glas och Carolina Norberg på Folkparken.

– Jag är otroligt glad och stolt över det förtroendet jag fått. Vi är ett starkt team nu på Folkparken som alla strävar efter samma målbild. Vi vill föra Folkparken framåt med respekt för ”parkens” historia säger Lina Björk Larsson.

Hon har tidigare jobbat på Folkparken med marknadsföring och försäljning.

22 mars, 2019. Senast uppdaterat 09:43

Skelleftebyrån som växer i rekordtakt

Less på krånglig redovisning – utan någon att fråga?
Hos nystartade Bright är dörren alltid öppen och här finns expertisen under ett och samma tak.

20 mars, 2019. Senast uppdaterat 11:15

Alla kan nog skriva under på att det ska vara ­roligt och enkelt att vara ­företagare. Arbetstid och energi ska läggas på uppgifter som har med den egna verksamheten att göra – du ska inte villrådigt ­behöva kryssa mellan olika digitala verktyg utan någon att rådfråga.
Det har Bright redovisning & revision på Storgatan 31C i Skellefteå tagit fasta på.
– Vi ligger helt klart i framkant vad ­gäller digitala lösningar för våra kunder och kommer alltid att hänga med i ­branschens utveckling. Det avgörande är att lyssna på kunden och hjälpa dem in i den mer digitala världen i deras takt och på deras villkor, och inte ge avkall på den personliga kontakten, säger Joel Brännström, auktoriserad revisor.

Under samma tak
Idén till nystartade Bright uppstod i höstas då Joel Brännström, Åsa Lundström, Lars Edman, Maria Pettersson och Maria Nilsson pratade om saker som kunderna oroar sig för, som tar onödig tid och drar ned produktiviteten. Och hur man på ett enkelt sätt kan erbjuda all ekonomisk konsultation – under ett och samma tak. En affärs­idé började ­utkristalliseras och kort därefter startade de Bright med målet att erbjuda ett brett tjänsteutbud med stor flexibilitet. Allt för kundens bästa.
Joel Brännström fördjupar resonemanget:
– Alla bolag och alla företagare är unika. Vi har upplevt att många företagare inte har lika bråttom in i den helt digitala världen, något vår bransch som helhet gärna vill ge sken av. Här kommer ­dörren alltid att vara öppen för frågor och rådgivning. Vi vill att det ska kännas familjärt att besöka vårt kontor.

Växt snabbt
Kontor öppnades i ­nyrenoverade loka­ler i ­centrala Skellefteå och ­verk­sam­heten har expanderat rekordsnabbt. ­Sedan startskottet i oktober har företaget växt till 16 anställda – och består nu av nio redovisningskonsulter, sex revisorer och en administratör. Brights senaste anställda Erika flyttar hit från Umeå i början av april.
– Erika är en relativt nyutexaminerad auktoriserad revisor och kommer stärka vårt redan starka team ytterligare, säger Joel.
– Vår snabba utveckling är ett bevis på att vi tänker rätt. Förutom att ha kunden i fokus vill vi också värna om vår egen personal. Har vi en personal som trivs och mår bra märks det i kontakten med kunden, så att de känner sig uppskattade, vilket förhoppningsvis leder till att vi får ett gott renommé och nya kunder. Vi tror inte att det är krång­ligare än så, säger Åsa Lundström, ­auktoriserad ­redovisningskonsult.

BRIGHT REDOVISNING & REVISION

20 mars, 2019. Senast uppdaterat 11:15